You are here: Home Tuyển dụng sinh viên thực tập

Tuyển dụng sinh viên thực tập

Thực tập, Thực tập, Thực tập

NEXIA ACPA cung cấp các cơ hội nghề nghiệp tuyệt với cho các sinh viên thực tập tại các bộ phận Kiểm toán, Tư vấn Thuế và Dịch vụ Kế toán

Trong khi chúng tôi rất quan tâm nhiều đến vấn đề học vấn do các sinh viên thực tập cần phải hoàn thành báo cáo thực tập và luận văn trong vòng mấy tháng và sẵn sang cho khởi đầu sự nghiệp của họ, chúng tôi tin rằng sinh viên thực tập của chúng tôi cần có thêm những kiến thức kỹ, năng khác.  Chúng tôi cần những người có nhiệt huyết, tự tạo động lực với các kỹ năng giao tiếp tốt.  Điểm cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, sinh viên thực tập được kỳ vọng có cam kết cả với hoạt động của chúng tôi cũng như công việc học tập hiện tại của mình.  

Đổi lại, chúng tôi cam kết làm việc trong quan hệ đối tác với các sinh viên thực tập để đạt được các mục đích và mục tiêu của các bạn.

Chúng tôi cung cấp những gì?

Tại NEXIA ACPA chúng tôi xây dựng nhóm làm việc linh hoạt và mở cho các bạn sinh viên thực tập làm việc thực sự như một Trợ lý Kiểm toán.  Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp nhiều hướng dẫn thực tế và hữu ích cho các sinh viên thực tập.  Việc sắp xếp có kế hoạch và linh hoạt sẽ giúp sinh viên thực tập quản lý được thời gian phân bổ cho làm việc và học tập của mình.  Những điều này đảm bảo sinh viên sẽ hoàn thành tốt luận văn mà mình đã lựa chọn và có thể bắt đầu sự nghiệp của mình trong nhiều ngành khác nhau.

Công ty cũng trả cho sinh viên thực tập các khoản trợ cấp nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho sự thành công của Công ty!

Nếu bạn quan tâm đến việc ứng tuyển, xin vui lòng hoàn thành hồ sơ ứng tuyển trực tuyển thực tập tốt nghiệp bằng cách gửi kèm một thư xin ứng tuyển, sơ yếu lý lịch và bảng điểm của bạn.

Công ty NEXIA ACPA chờ đón sự tham gia ứng tuyển của bạn.