You are here: Home Khách hàng

khách hàng

Tại sao lựa chọn NEXIA ACPA tại Việt Nam?
Quyết định lựa chọn hãng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thật không dễ dàng đối với một Công ty.  Chúng tôi tin rằng NEXIA ACPA cung cấp tổng hợp các kỹ năng, kinh nghiệm và nhân sự để đảm bảo Công ty sẽ nhận được các dịch vụ có chất lượng tốt nhất và tương xứng với chi phí mà Công ty bỏ ra.  So với các hãng khác, chúng tôi có những điểm mạnh sau:
 • Có sự hiểu biết về Việt Nam "hiểu biết sâu rộng về môi trường Việt Nam"
 • Nhân viên kiểm toán chuyên nghiệp có trình độ và các chuyên gia tư vấn kinh doanh “nhân viên của chúng tôi có kinh nghiệm, nhiệt tình và quan trọng hơn họ là những người mà bạn có thể làm việc cùng "
 •  Đội ngũ nhân viên chủ động dẫn đầu về kế toán và thuế tại Việt Nam "được cập nhật các thay đổi mới nhất về kế toán và thuế"

Cam kết trợ giúp khách hàng thành công "Khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”

Các khách hàng chính

 • Accor Advantage Plus Vietnam
 • AES Transpower Asia
 • Altera Corporation - Vietnam Technology Center
 • Apollo Education & Training Organization Vietnam
 • Asahi Intecc Hanoi
 • Atlas Copco Vietnam Co Ltd
 • Banphuc Nikel Mines
 • Changyou.com
 • Daichi-Seiko Vietnam Co Ltd
 • Dream Incubator Vietnam JSC
 • Draeger Medical Vietnam Company Limited
 • Dynaplast Packaging (Vietnam) Co Ltd
 • Emerson Vietnam 
 • Nike Vietnam
 • Nissan Techno Vietnam
 • Nidec Nissin Vietnam
 • Nui Phao Vica
 • Nissey Vietnam
 • NTT Finance
 • Obayashi Corporation
 • PPF Vietnam Finance Company Limited
 • Pentax VN
 • Perfetti Van Melle Vietnam
 • Prominent Vietnam Company Limited
 • Roo Hsing International Gament
 • Samsung Electronics Vietnam
 • Savico
 • Shell Vietnam
 • Scavi Joint Stock Company
 • Fubon Insurance Vietnam
 • Guhring Vietnam Co Ltd
 • He Duong Cement JSC
 • INAX Vietnam
 • Krones AG 
 • Komatsu Vietnam JSC
 • Kumagai Gumi Corporation
 • KYB Manufacturing Vietnam
 • KTC (Vietnam) Co Ltd
 • Long Viet Construction & Investment
 • Maeda Corporation
 • Maeda Vietnam Company Limited
 • Mani-Hanoi
 • Marumitsu Vietnam
 • Metro Cash & Carry Vietnam
 • Miwon Vietnam 
 • Storsack Vietnam Limited
 • Standard Chartered Bank
 • Sumitomo Vietnam Corporation LLC
 • Triumph International (Vietnam) Ltd
 • TBS (Vietnam) Company Limited
 • Toshiba Clean Development Service (Vietnam) Co.,Ltd
 • TransUnion Company of Vietnam Limited
 • Taisei Corporation
 • Taisho Vietnam Co Ltd
 • Toshiba Transmission & Distribution Systems (Vietnam) Ltd
 • Yamazaki Technical Vietnam Co., Ltd
 • Zenitaka Corporation